Způsob objednání

Publikace je možné objednat na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to buď vyplněním formuláře "objednávka" (ke stažení zde), který ke zprávě připojíte, nebo vypsáním názvu publikace, počtu kusů a fakturačních údajů do zprávy. Faktura se splatností je přiložena k publikaci. Na vyžádání zasíláme i na dobírku.

Poštovné a balné: 80,- Kč (dobírka +40,- Kč). Podrobnější obchodní podmínky naleznete zde.

 

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

dph s ucetnimi priklady Cena: 480,-

Vyjde v 24. ledna 2020

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele ( tzv. technických služeb).

Detail publikace: DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Kraj a obec v pozici plátce DPH

kraj a obec v pozici platce dph 2.vydani  Cena: 580,-

Nakladatel: Paris Karviná

Termín vydání: 6/2018

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

Změnový list ke stažení zde!

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

Detail publikace:Kraj a obec v pozici plátce DPH

Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

ucetnictvipo  Cena: 400,-

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 5. března 2018

Autoři:  Ing. Andrea Hošáková; Ing. Milan Lang

Publikace navazuje na knihu „Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaciautorek Ing. Andrei Hošákové a Ing. Lydie Musilové. Kniha reaguje na legislativní změny nejen v účetnictví příspěvkových organizací, ale i v oblasti přímých daní.


Detail publikace:Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

uspo2 Cena: 398,- Kč

2. vydání

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Detail publikace:ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

 majetek 2.vydanim  Cena: 295,-

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ !!!

DRUHÉ VYDÁNÍ JE AKTUALIZOVÁNO V SOUVISLOSTI S POSLEDNÍ NOVELOU ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE A JEHO PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY.

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly.
Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele.

Detail: Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

BOZP a PO v příkladech školské praxe

 bozp predni strana  Cena: 395,- Kč

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Druhé vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Publikace je určena pro všechny druhy školských zařízení.

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.

Detail: BOZP a PO v příkladech školské praxe

Spisová služba ve školství - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

spisova sluzba 2017   290,- Kč

Nakladatel: PARIS
Auto: PhDr. Irena Hajzlerová

  • Nevíte si rady s administrativou?
  • Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
  • Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat?
  • Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
  • Začali jste s elektronickým podacím deníkem…ale nevíte co dál?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato publikace určena právě vám!

 

Detail publikace:Spisová služba ve školství - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

Právní rámec řízení škol a školských zařízení

pravni ramec 5. vydani Cena: 460,- Kč

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

PRÁVĚ VYŠLO NOVÉ PÁTÉ VYDÁNÍ!!!

Páté vydání reflektuje řadu změn v právních předpisech ovlivňující řízení škol a školských zařízení a zobrazuje právní stav k 15.7.2019.

Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu.

Detail publikace:Právní rámec řízení škol a školských zařízení

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

prirucka  220,-

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 11.5. 2018

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Detail publikace:Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Rizikové chování ve škole ve vazbě na legislativní úpravu

 Riziko  Cena: 230,-

Nakladatel: EconomPress
Autorka: Mgr. Kateřina Ciklová

Druhé aktualizované vydání.

Detail: Rizikové chování ve škole ve vazbě na legislativní úpravu

Zákon o státní službě

5660 Cena: 439,-

 

Nakladatel: ANAG
Autor: Eliška Vlčková, Irena Kašparová, Pavla Bláhová
1. vydání

Dne 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon o státní službě, který zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu.

Detail publikace: Zákon o státní službě

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

29086 Cena: 519,-

 

Nakladatel: ANAG
Autor: František Alinče, Ivan Tomší
3. aktualizované a rozšířené vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

 

Detail publikace: Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců...

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

 5651   Cena: 649,-

Nakladatel: Anag
Autoři: Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych

1. vydání

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014.

 

Detail: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

5654 Cena: 329,-

 

Nakladatel: ANAG
Autor: Zdeněk Šenk
1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy.

Detail publikace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018 + CD

28502 Cena: 659,- Kč

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: Jiří Valenta

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení.

Detail publikace:Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018 + CD

Zákoník práce 2018

29055 Cena: 129,- Kč

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková

Stručnou odborná publikace obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2018 – tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž v průběhu roku 2017 došlo..

Detail publikace: Zákoník práce 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018 – 384 postupů účtování

 29101  Cena: 519,-

Nakladatel: Anag
Autoři: Jaroslava Svobodová a kolektiv

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí.

Detail: Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018 – 384 postupů...

Jak si najít práci dle svých představ

Jak si najit praci-1359357557-1360649990-1381340679 Cena: 85,- Kč

Nakladatel: EconomiCon Press
Autor/autoři: Ing. Jana Křenová

Hledáte si práci? Nebo jen uvažujete o změně zaměstnání? Pak je tato praktická publikace určena právě Vám.

Detail publikace:Jak si najít práci dle svých představ