Roční kalendář ředitele školy - průvodce paragrafy a termíny s kalendářem

rocni pruvodce Cena: 450,- Kč

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Publikace si klade si za cíl vytvořit pro uživatele přehled o termínech a úkolech, které při řízení školy a školského zařízení ukládají ustanovení právních předpisů.

 

 

Publikace obsahuje termíny a s nimi spojené povinnosti vyplývající z ustanovení té části právních předpisů, které lze souhrnně nazvat "školská legislativa" (tj. zejména ze školského zákona a z prováděcích předpisů vydaných ke školskému zákonu).

Základ publikace tvoří tzv. "mapy", tj. karty ve formátu A3, které přehledně v podobě kalendáře v jednotlivých měsících upozorňují na příslušné termíny a s nimi spojenými povinnostmi škol a školských zařízení. Samostatné uložení těchto karet v rámci publikace umožňuje např. umístění karty (tedy vlastně kalendáře) na místě, které bude mít uživatel na očích (např. na nástěnku, na desku stolu apod.), a tím usnadní lepší přehled o termínech a úkolech a jejich plnění.

Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje "mapy" (kalendáře) v editovatelném formátu. To znamená, že uživatel si může pro příslušný kalendářní měsíc doplnit své vlastní termíny s dalšími úkoly a povinnostmi (pouhým vložením nového řádku v tabulce EXCEL), a celý kalendář pak používat buď přímo v počítači, nebo po vytištění jako vlastní "mapu" (kalendář).