Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/2016 + CD

5638 Cena: 649,- Kč

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: Jiří Valenta

Již šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení v roce 2016.

 

Aktuálnost pro rok 2016

Uvedené předpisy jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na praxi při aplikaci současné školské legislativy. Obsahem je také komentář k zásadním novelám školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících včetně těch, které nabývají účinnosti až v průběhu roku 2016. Publikace se věnuje rovněž všem důležitým legislativním změnám prováděcích předpisů z poslední doby.

Obsahuje kompletní legislativu

Součástí publikace Školské zákony je CD s kompletní školskou legislativou včetně příloh v knize neuváděných.