Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

2016 rozpotov hospodaen - oblka  Vyprodáno, chystá se 2. vydání

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: duben 2018

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

 

Publikace se zaměřuje na celý rozpočtový proces územních samosprávných celků s podrobným výkladem v jednotlivých oblastech a s praktickými příklady. Výklad je rovněž zaměřen na problémové oblasti a na nejčastější chyby v procesu rozpočtového hospodaření. Publikace se zaměřuje především na výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ale dotýká se i dalších právních předpisů, jako je např. zákon o obcích a  vyhláška o rozpočtové skladbě.

 

Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti:

- Rozpočtový výhled

- Rozpočtové provizorium

- Rozpočet

- Rozpočtové změny

- Závěrečný účet

- Dotace z rozpočtu obcí

 

Počet stran: 86