Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

ucetnictvipo  Cena: 400,-

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 5. března 2018

Autoři:  Ing. Andrea Hošáková; Ing. Milan Lang

Publikace navazuje na knihu „Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaciautorek Ing. Andrei Hošákové a Ing. Lydie Musilové. Kniha reaguje na legislativní změny nejen v účetnictví příspěvkových organizací, ale i v oblasti přímých daní.


 

Publikace se podrobně zaměřuje na novelizované znění prováděcí Vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro vybrané účetní jednotky. Oblast daně z příjmů podrobně vysvětluje nové řešení osvobozených bezúplatných příjmů a praktickou aplikaci uplatnění daňových odpisů. V kapitole daň z příjmů jsou pak uvedeny i podrobné příklady na sestavení a vyplnění daňového přiznání. Nově je publikace doplněna o více než 30 vzorových účetních příkladů, vzorové vyplnění Přílohy účetní závěrky a seznam doporučených úkonů před uzavřením účetních knih.


Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti:

. Hospodaření příspěvkové organizace

- Vedení účetnictví a výkaznictví

- Vzorové vyplnění Přílohy účetní závěrky

- Doporučené úkony před uzavřením účetních knih

- Daň z příjmů právnických osob včetně osvobození bezúplatných příjmů a možnosti uplatnění daňových odpisů

- Dopad DPH na základ daně z příjmů

- Daň silniční

- Vzorové účetní příklady