Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

 5651   Cena: 649,-

Nakladatel: Anag
Autoři: Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych

1. vydání

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014.

 

Skvělý pomocník pro praxi

Publikace podává komplexní výklad nové právní úpravy a v ní obsažených institutů, předvídá možné interpretační problémy, které v jejím důsledku budou nevyhnutelně vznikat, a snaží se čtenářům v maximální možné míře nabídnout řešení, mimo jiné i s využitím dosavadní rozhodovací praxe orgánů dohledu, která i po přijetí nového zákona zůstává stále relevantní.

 

Využití publikace

Kniha je určena všem kategoriím zadavatelů, dodavatelům a všem dalším subjektům, které se v rámci své profesní činnosti zabývají zadáváním veřejných zakázek.