Správní řízení od A do Z + CD

publikace-1359099324 Cena: 559,- Kč

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: JUDr. Eva Šromová

2.  vydání

Praktická příručka pro úředníky, starosty a další zájemce o správní řízení popisuje postup ve správním řízení krok za krokem, od podání vysvětlení přes exekuci až po žalobu u správního soudu.

Aktualizace ke stažení zde.

 

Přehledný heslář pro snadné vyhledávání v knize

Dále obsahuje cca 130 abecedně uspořádaných hesel, od aplikace správního řádu po žaloby ve správním soudnictví. Téměř polovinu publikace tvoří abecedně řazené vzory úkonů ke správnímu řízení. Kromě postupů ve vybraných správních řízeních vedených na obcích přináší publikace nově i postupy v konkrétních řízeních týkajících se cest na cizích pozemcích, a to řízení o určení, zda je cesta veřejná, řízení o ochraně pokojného stavu cesty, řízení o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu.

Obsahuje praktické CD se vzory

Všechny vzory jsou uvedeny v editovatelné podobě i na CD, které je součástí publikace. Na CD je citován i správní řád v aktuálním znění.