Rizikové chování ve škole ve vazbě na legislativní úpravu

 Riziko  Cena: 230,-

Nakladatel: EconomPress
Autorka: Mgr. Kateřina Ciklová

Druhé aktualizované vydání.

 

 

Publikace je určena nejen školním metodikům prevence a poradenským pracovníkům, ale i ostatním odborníkům, kteří pracují v oblasti prevence rizikového chování ve školách, školských zařízeních a v sociální oblasti.

Publikace obsahuje legislativní ukotvení prevence ve školství. Dále pojímá přehled paragrafů, zákonů, vyhlášek a metodických doporučení, které se bezprostředně týkají prevence rizikových projevů chování a přímého řešení těchto projevů ve vazbě na legislativu. V závěru publikace se autorka věnuje tématu třídnických hodin, jejich realizaci a přínosu.