Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO s vazbou na účetnictví

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 15.5.2018
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH (včetně aktuálních výkladů GFŘ a chystané novely) zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO a kontrolní vazby DPH na účetnictví

Seminář je určen zejména pro:

- ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb

- ekonomy a účetní územních samosprávných celků

Místo a termín konání

Oblastní unie neslyšících (vedle Městské knihovny), Jungmannova 25, Olomouc - 15. května 2018 (mapa zde)

  8:30 - Prezence účastníků
  9:00 - Zahájení semináře
14:00 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad včetně účetních příkladů.

Občerstvení zajištěno - v rámci semináře bude podáváno lehké občerstvení.

Vložné – účastnický poplatek: 1300,- Kč

(nejsme plátci daně z přidané hodnoty)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 1552018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor: Ing. Lydie Musilová

Zkušená lektorka s dlouholetou a rozsáhlou praxí, specializující se na problematiku DPH a daň z příjmů u neziskových subjektů, metodik DPH pro obce a příspěvkové organizace nejen v působnosti Olomouckého kraje, spoluautorka řady publikací z oblasti DPH v neziskové sféře.

Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH (včetně aktuálních výkladů GFŘ ) zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO:

- Změny v §4 ZDPH - základní pojmy ( DHM u finančního leasingu dlouhodobého majetku a uplatňování odpočtu DPH),

- Služby související s nemovitostí - doplnění a upřesnění pravidel

- Vznik povinnosti přiznat daň – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců, doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění, další změny ve vymezení DUZP.

- Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně , úprava a vyrovnání odpočtu u mank a škod.

- Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ.

- Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

- Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun v roce 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH ve vazbě na částečný odpočet.

- Rozšíření ručení za daň, nespolehlivá osoba

- Účetní příklady vztahující se k DPH pro příspěvkové organizace a ÚSC

V průběhu výkladu bude věnován velký prostor dotazům, které lze zaslat předem.

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti).

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.