Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2018

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Pardubice
Datum konání: 18.4.2018 22.5.2018
Cena: 1200,-  Kč

Pozor, seminář je přesunut na nové datum konání!

Novinky v oblasti účetních předpisů, Konkrétní příklady účtování transferů

 

Místo a termín konání

Dům techniky, Náměstí republiky 2686, Pardubice - 22. května 2018 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
13:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 200,- Kč

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 1842018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Praktická aplikace přímých daní v PO a zkušená lektorka

Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

Novelizace účetních předpisů s účinností od 1.1.2018:

 

- Novelizace prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.

- Problematická oblast financování rozšiřování sbírky muzejní povahy oceněné 1 Kč

- Dotazy a odpovědi zveřejněné na portálu MFČR

 

Účetní příklady týkajících se transferů u příspěvkových organizací

 

1. Provozní příspěvek od zřizovatele bez vyúčtování

2. Provozní účelově vázaný příspěvek od zřizovatele

3. Investiční příspěvek s vyúčtováním od zřizovatele

4. Neinvestiční dotace s vyúčtováním od cizího subjektu

5. Neinvestiční dotace poskytnutá v cizí měně

6. Investiční transfer s vyúčtováním

7. Podrozvahové účtování transferů

8. Vykazování nespotřebované části dotace poskytnutá ze zahraničí

          

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.