Účetnictví příspěvkových organizací v závěru roku 2019, praktické postupy v sestavení uzávěrky a aktuality pro rok 2020

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Nový jičín
Datum konání: 26.11.2019
Cena: 1300,-  Kč

 

Místo a termín konání

Hotel Praha, Lidická 128/6, Nový Jičín - 26. listopadu 2019 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
13:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 300,- Kč (sleva na druhého účastníka ze stejné organizace 20%)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 26112019; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Účetnictví, daň z příjmů, daň silniční u příspěvkových organizací a zkušená lektorka

 Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

 

Program semináře:

  • Hospodaření příspěvkových organizací   

- dotace, příspěvky, granty, peněžní fondy - jejich tvorba a čerpání, rezervní fond, fond investic, fond odměn, FKSP

Cizoměnové operace v účetnictví příspěvkové organizace

 

- Účtování v průběhu roku, na co nezapomenou k datu sestavení účetní závěrky – pohledávky, závazky, transfery

 

  • Účtování o dlouhodobém majetku a fondech

 

- pořízení, odepisování, vyřazení dlouhodobého majetku, tvorba čerpání rezervního fondu, tvorba a čerpání fondu investic, tvorba a čerpání fondu odměn, tvorba a čerpání FKSP

 

  • Účtování o transferech

 

- provozní transfery bez vypořádání, provozní transfery s vypořádáním, investiční transfery bez vypořádání, investiční transfery s vypořádáním

 

  • Inventarizace a finanční kontrola

 

              - Inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, předběžná, průběžná a následná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.