EconomPress - Partner neziskové sféry v ekonomickém vzdělávání!


 
Nakladatelství EconomPress se zabývá vydáváním ekonomických a právních publikací pro neziskovou sféru – tedy pro územně samosprávné celky, příspěvkové organizace a neziskové organizace.
Pro ekonomy z neziskové sféry a pedagogické pracovníky jsou pořádány semináře s aktuální tématikou a informacemi k usnadnění jejich práce.

Ráda Vás uvidím i na cestách jako průvodce ze šedi všedních dnů RADYNACESTU.CZ