Up

Materiály ke stažení

Přihláška na kurzy
Dotaz SMO na obrat DPH po novele
Odpověď MFŘ na dotaz SMO . obrat a prodej majetku
Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv
Změnový list - Kraj a obec v pozici plátce DPH
Praktické informace ke kontrolnímu hlášení
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení z 4.1.2013
Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení z 5.12.2013
DODATEK č. 1 k Informaci GFŘk aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení
Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013
Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách
Změnový list - Katalog prací
 
 
Powered by Phoca Download