O nás

Nakladatelství EconomPress se zabývá vydáváním ekonomických a právních publikací pro neziskovou sféru – tedy pro územně samosprávné celky, příspěvkové organizace a neziskové organizace.  Spolupracujeme i s dalšími nakladatelstvími, které se vydáváním těchto publikací zabývají, a díky tomu máme k přímému prodeji širokou nabídku knih pro neziskovou sféru. Publikace je možno objednat písemně (e-mailem nebo poštou) nebo zakoupit během našich seminářů.
Pro ekonomy z neziskové sféry a pedagogické pracovníky jsou pořádány semináře s aktuální tématikou a informacemi k usnadnění jejich práce.  Semináře jsou obvykle pořádány na více místech Moravy a části Čech, abychom Vám přístup k aktuálním informacím co nejvíce usnadnili. Pravidelně pořádáme semináře v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Brně, Hodoníně, Svitavách, Žďáře nad Sázavou, Novém Jičíně atd.
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra byla vzdělávací instituci Ing. Dagmar Sedláčková – EconomPress udělena akreditace č. AK/I-54/2011. Akreditované jsou i jednotlivé semináře. Pokud je seminář nový, o akreditaci je zpravidla zažádáno.


Ráda Vás uvidím i na cestách jako průvodce ze šedi všedních dnů RADYNACESTU.CZ