Způsob objednání

Publikace je možné objednat vyplněním objednávkového formuláře nebo na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to vypsáním názvu publikace, počtu kusů a fakturačních údajů do zprávy. Faktura se splatností je přiložena k publikaci. Na vyžádání je možnost zaslat publikaci na dobírku.

Poštovné a balné: 90,- Kč (dobírka 120,- Kč). Podrobnější obchodní podmínky naleznete zde.

Objednávkový formulář publikací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

ucetni priklady Cena: 450,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Zdeněk Nejezchleb

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

 

Detail publikace:Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

dph s ucetnimi priklady Cena: 480,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele ( tzv. technických služeb).

Detail publikace: DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

obal fksp Cena: 320,- Kč

Objednání publikace 

Novinka!

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

Právě vyšlo! Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. 2. vydání reaguje na další změny vyhlášky upravující FKSP.

 

Detail publikace:FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Zákoník práce ve školské praxi

zakonik prace 22 Cena: 660,-

Objednání publikace 

Novinka!

Nakladatel: Paris, 2. vydání
Autor: Jiří Valenta
Publikace vyjde během října. Od prvního vydání této velice úspěšné publikace uplynulo již 10 let. Za tuto dobu zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Rozhodli jsme se proto vydat zákoník práce nově opět s předním odborníkem na pracovní právo ve školství. I tentokrát bude tato publikace, speciálně připravena pro školy a školská zařízení, přínosem pro dobrou orientaci v pracovně právní oblasti. Podstatnou částí publikace je komentář autora k zákonu, aktuální úplné znění zákoníku práce a elektronické přílohy.

Detail publikace: Zákoník práce ve školské praxi

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

cestovni nahrady obal   Cena: 270,-

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích.

 

Detail publikace: Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

 majetek skolske po predni strana 3. vydani  Cena: 330,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ TŘETÍ VYDÁNÍ !!!

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské pPublikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav.říspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly.
Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele.

Detail: Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

spisova sluzba 2021 predni strana   335,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: PhDr. Irena Hajzlerová

Publikace je určena těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli. Publikace přináší ukázky a vysvětlení tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat podací deník i archivní knihu, jak správně používat elektronickou spisovou službu a na co při jejím používání nezapomenout, vysvětluje postup při vytváření spisu a také při tvorbě spisového řádu (včetně spisového a skartačního plánu), který je základní směrnicí spisové služby.
V přiloženém CD-R najdete řadu důležitých dokumentů potřebných pro skartační řízení.

 

Detail publikace:Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

Kraj a obec v pozici plátce DPH

kraj a obec v pozici platce dph 2.vydani  Cena: 580,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris Karviná

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

Pozor! Pro rok 2021 je pro publikaci vydán změnový list:

Změnový list ke stažení zde!

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

Detail publikace:Kraj a obec v pozici plátce DPH

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

 1235  Cena: 285,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Novinka

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních.

Detail: Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

uspo2 Cena: 398,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb

2. vydání

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Detail publikace:ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

BOZP a PO v příkladech školské praxe

 bozp predni strana  Cena: 395,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Druhé vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Publikace je určena pro všechny druhy školských zařízení.

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.

Detail: BOZP a PO v příkladech školské praxe

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

prirucka  220,-

Objednání publikace

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 11.5. 2018

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Detail publikace:Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Správní řízení od A do Z + CD

Spravni rizeni Cena: 579,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: JUDr. Eva Šromová

3.  aktualizované vydání

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení..

 

Detail publikace:Správní řízení od A do Z + CD

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

katalog praci Cena: 519,-

Objednání publikace 

Nakladatel: ANAG
Autor: Ing. Ivan Tomší

4. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

 

Detail publikace: Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců...

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

 PO-anag   Cena: 419,-

Objednání publikace

Nakladatel: Anag
Autoři: Jaroslava Svobodová

 

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a 2. na vedení účetnictví příspěvkových organizací.

 

Detail: Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jak si najít práci dle svých představ

Jak si najit praci-1359357557-1360649990-1381340679 Cena: 85,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: EconomiCon Press
Autor/autoři: Ing. Jana Křenová

Hledáte si práci? Nebo jen uvažujete o změně zaměstnání? Pak je tato praktická publikace určena právě Vám.

Detail publikace:Jak si najít práci dle svých představ