Způsob objednání

Publikace je možné objednat vyplněním objednávkového formuláře nebo na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to vypsáním názvu publikace, počtu kusů a fakturačních údajů do zprávy. Faktura se splatností je přiložena k publikaci. Na vyžádání je možnost zaslat publikaci na dobírku.

Poštovné a balné: 90,- Kč (dobírka 120,- Kč). Podrobnější obchodní podmínky naleznete zde.

Objednávkový formulář publikací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

ucetni priklady Cena: 450,- Kč

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Zdeněk Nejezchleb

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

 

Detail publikace:Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

dph s ucetnimi priklady Cena: 480,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele ( tzv. technických služeb).

Detail publikace: DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

cestovni nahrady obal   Cena: 270,-

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích.

 

Detail publikace: Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

fksp Cena: 280,- Kč

Objednání publikace 

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky.

 

Detail publikace:FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

 majetek skolske po predni strana 3. vydani  Cena: 330,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ TŘETÍ VYDÁNÍ !!!

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské pPublikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav.říspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly.
Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele.

Detail: Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

spisova sluzba 2021 predni strana   335,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: PhDr. Irena Hajzlerová

Publikace je určena těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli. Publikace přináší ukázky a vysvětlení tvorby podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat podací deník i archivní knihu, jak správně používat elektronickou spisovou službu a na co při jejím používání nezapomenout, vysvětluje postup při vytváření spisu a také při tvorbě spisového řádu (včetně spisového a skartačního plánu), který je základní směrnicí spisové služby.
V přiloženém CD-R najdete řadu důležitých dokumentů potřebných pro skartační řízení.

 

Detail publikace:Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

Kraj a obec v pozici plátce DPH

kraj a obec v pozici platce dph 2.vydani  Cena: 580,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris Karviná

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

Pozor! Pro rok 2021 je pro publikaci vydán změnový list:

Změnový list ke stažení zde!

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

Detail publikace:Kraj a obec v pozici plátce DPH

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

 1235  Cena: 285,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Novinka

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních.

Detail: Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

uspo2 Cena: 398,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb

2. vydání

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Detail publikace:ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

BOZP a PO v příkladech školské praxe

 bozp predni strana  Cena: 395,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Druhé vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Publikace je určena pro všechny druhy školských zařízení.

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce.

Detail: BOZP a PO v příkladech školské praxe

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

prirucka  220,-

Objednání publikace

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 11.5. 2018

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Detail publikace:Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Správní řízení od A do Z + CD

Spravni rizeni Cena: 579,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: JUDr. Eva Šromová

3.  aktualizované vydání

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení..

 

Detail publikace:Správní řízení od A do Z + CD

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

katalog praci Cena: 519,-

Objednání publikace 

Nakladatel: ANAG
Autor: Ing. Ivan Tomší

4. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

 

Detail publikace: Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců...

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

 PO-anag   Cena: 419,-

Objednání publikace

Nakladatel: Anag
Autoři: Jaroslava Svobodová

 

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a 2. na vedení účetnictví příspěvkových organizací.

 

Detail: Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jak si najít práci dle svých představ

Jak si najit praci-1359357557-1360649990-1381340679 Cena: 85,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: EconomiCon Press
Autor/autoři: Ing. Jana Křenová

Hledáte si práci? Nebo jen uvažujete o změně zaměstnání? Pak je tato praktická publikace určena právě Vám.

Detail publikace:Jak si najít práci dle svých představ