ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

uspo2 Cena: 398,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb

2. vydání

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

 

Aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“ z roku 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny daňové legislativy (daň z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017.

Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:

 Účetní metody

- Oceňování

- Odpisování

- Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů

- Opravné položky

Komplexní oblasti

- Dlouhodobý majetek a jeho účtování

- Zásoby

- Fondy

- Transfery

- Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů

Účtování na vybraých účtech (neřešených výše)

Aktivní a pasivní účty

- Výsledkové účty

- Podrozvahové účty

Účetní závěrka a její prezentace