Účetnictví školské příspěvkové organizace

Účetnictví školské příspěvkové organizace

Cena
398,00 Kč,-

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb

2. vydání

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů.

Dostupnost :
Skladem

K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:

 Účetní metody

 • Oceňování
 • Odpisování
 • Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Opravné položky

Komplexní oblasti

 • Dlouhodobý majetek a jeho účtování
 • Zásoby
 • Fondy
 • Transfery
 • Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů

Účtování na vybraých účtech (neřešených výše)

 • Aktivní a pasivní účty
 • Výsledkové účty
 • Podrozvahové účty

Účetní závěrka a její prezentace

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022