Publikace

Řazení: 
Zobrazit: 
Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Nakladatel: Paris, 2. vydání
Autor: Jiří Valenta
Od prvního vydání této velice úspěšné publikace uplynulo již 10 let. Za tuto dobu zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn.Proto bylo rozhodnuto vydat zákoník práce nově opět s předním odborníkem na pracovní právo ve školství. I tentokrát bude tato publikace, speciálně připravena pro školy a školská zařízení, přínosem pro dobrou orientaci v pracovně právní oblasti. Podstatnou částí publikace je komentář autora k zákonu, aktuální úplné znění zákoníku práce a elektronické přílohy. Pozor! Poslední změny Zákoníku práce nejsou zakomponovány, ale v nejbližší době bude vydán dodatek k publikaci, který bude volně ke stažení na našich stránkách nebo na stránkách nakladatele PARIS.

Cena
660,00 Kč,-
DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele (tzv. technických služeb).

Cena
480,00 Kč,-
FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Nakladatel: PARIS
Autor/autoři: Ing. Petr Sikora

PRÁVĚ VYŠLO -PUBLIKACE ZOHLEDŇUJE LEGISLATIVNÍ ZMĚNY K 1.1.2024

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. 3. vydání reaguje na další zásadní změny vyhlášky upravující FKSP.

Cena
350,00 Kč,-
Správní řízení od A do Z + CD

Správní řízení od A do Z + CD

Nakladatel: ANAG
Autor/autoři: JUDr. Eva Šromová

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení..

Cena
579,00 Kč,-
Jak si najít práci dle svých představ

Jak si najít práci dle svých představ

Nakladatel: EconomiCon Press
Autor/autoři: Ing. Jana Křenová

Hledáte si práci? Nebo jen uvažujete o změně zaměstnání? Pak je tato praktická publikace určena právě Vám.

Cena
85,00 Kč,-
Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích.

Cena
270,00 Kč,-
Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v příspěvkových organizacích včetně účetních příkladů

Nakladatel: EconomPress

Autoři:  Ing. Andrea Hošáková; Ing. Milan Lang

Publikace se podrobně zaměřuje na novelizované znění prováděcí Vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro vybrané účetní jednotky. Oblast daně z příjmů podrobně vysvětluje nové řešení osvobozených bezúplatných příjmů a praktickou aplikaci uplatnění daňových odpisů.

Původní cena
400,00 Kč,-
Cena
380,00 Kč,-
Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

Nakladatel: PARIS
Autor: PhDr. Irena Hajzlerová

Publikace je určena těm zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří se spisovou službou teprve začínají a potřebují se seznámit se základními pojmy a s tím, co to vlastně spisová služba je. Ale také těm z vás, jejichž škola již existuje více jak deset let, ale skartační řízení jste ještě neprováděli.

Cena
335,00 Kč,-
Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Petr Sikora

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních.

Cena
285,00 Kč,-
Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Nakladatel: EconomPress

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Cena
220,00 Kč,-
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd

Nakladatel: ANAG
Autor: Ing. Ivan Tomší

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

Cena
699,00 Kč,-
Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Nakladatel: Anag
Autoři: Jaroslava Svobodová

Tato publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a 2. na vedení účetnictví příspěvkových organizací.

Cena
419,00 Kč,-
Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Nakladatel: Paris
Autor:  Ing. Zdeněk Nejezchleb

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

Cena
450,00 Kč,-
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi, Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi, Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Nakladatel: Paris
Autoři: Ing. Jan Romaněnko,PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.

Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi se zaměřením na sportovně-turistické školní akce. Součástí textu je výklad některých zásadních činností, které se v současné době na školách realizují, ať jsou to klasické výuky tělesné výchovy či sportovní zájezdy a výlety se sportovním zaměřením nebo školy v přírodě.

 

Cena
345,00 Kč,-
Řazení: 
Zobrazit: 
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022