DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Cena
480,00 Kč,-

Nakladatel: Paris
Autor: Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang

Ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele (tzv. technických služeb).

Dostupnost :
Skladem

Obsah publikace

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení,  příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní   a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele (tzv. technických služeb). Publikace obsahuje nejen podrobný výklad  postupu  příspěvkových  organizací  na  praktických příkladech, ale rovněž obsahuje účetní příklady, které napomohou orientaci účetních v této složité oblasti.

Autoři publikace soustředili pozornost na uplatnění DPH v praxi příspěvkových organizací, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi těchto organizací při uplatňování DPH vyskytují.

Úvodní část publikace se rovněž zabývá vznikem povinnosti registrace (sledováním obratu pro povinnou registraci) a vzniku  identifikovaných osob u neplátců a jejich povinností.

Základní část publikace, která je společná pro všechny typy příspěvkových organizací, je doplněna řadou příkladů zaměřených na příspěvkové organizace (zejména školského typu). Velký prostor je dán i konkrétním oblastem činnosti příspěvkových organizaci a jejich postupů v oblasti DPH. Jedná se zejména o činnosti výchovně-vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, nájem majetku a rovněž i správu majetku zřizovatele. Z oblasti přeshraničních služeb se publikace zabývá nejčastěji řešenými případy u příspěvkových organizací. Závěrečná část publikace obsahuje soubor praktických účetních příkladů s názornou ukázkou vykazování jednotlivých účetních operací v daňovém přiznání a kontrolním hlášení.

Cílem publikace je uspokojit potřeby všech typů příspěvkových organizací, zřízených územně samosprávnými celky (tj. obcemi a kraji).

Tato publikace je proto vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti  DPH u příspěvkových organizací, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce.

Publikace je určena zejména pracovníkům ekonomických úseků, zejména pak účetním, které zpracovávají přiznání a kontrolní hlášení k DPH. Publikace je vhodná i pro kontrolní pracovníky hospodaření příspěvkových organizací, zejména pak zřizovatelům těchto subjektů.

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

  • předmět DPH (plnění, která nejsou předmětem DPH – např. přeúčtování nákladů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozená od daně); vznik povinnosti registrace (sledování obratu, dobrovolná registrace); identifikovaná osoba (vznik u neplátce a její povinnosti); základ daně a výpočet daně, oprava základu daně; povinnost přiznat daň; sazby DPH; nárok na odpočet DPH (krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody); režim přenesení daně; ručení  za daň; správa daně (daňová evidence, daňové doklady, sestavení přiznání a kontrolního hlášení), atd..

 

  • výchovně-vzdělávací činnost; sociální pomoc zdravotní služby; kulturní a sportovní služby; stravovací a ubytovací služby; nájemní vztahy a související služby; přeshraniční plnění, atd.
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022