Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků - Praktická příručka

Cena
220,00 Kč,-

Nakladatel: EconomPress

Autorka:  Ing. Petra Vítková

Publikace je určena pro všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat s rozpočtem územních samosprávných celků.

Dostupnost :
Skladem

Publikace se zaměřuje na celý rozpočtový proces územních samosprávných celků s podrobným výkladem v jednotlivých oblastech a s praktickými příklady. Publikace reaguje na novely zákona č. 250/2000 Sb. Výklad je rovněž zaměřen na problémové oblasti a na nejčastější chyby v procesu rozpočtového hospodaření. Publikace se zaměřuje především na výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ale dotýká se i dalších právních předpisů, jako je např. zákon o obcích a vyhláška o rozpočtové skladbě.  V publikaci je výklad řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.

Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti:

  • střednědobý výhled rozpočtu obce
  • střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
  • rozpočtové provizorium
  • rozpočet obce
  • rozpočet příspěvkové organizace
  • rozpočtové změny
  • závěrečný účet
  • dotace z rozpočtu obcí
  • finanční kontrola
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022