Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cena
270,00 Kč,-

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Petr Sikora

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní cesty, anebo s nimi souvisí. Klíčová část publikace formou otázek a odpovědí podrobně mapuje tuto problematiku v příspěvkových organizacích.

Dostupnost :
Skladem

Názvy některých kapitol pro lepší orientaci přímo odkazují na bezprostředně související paragrafy zákoníku práce. Mnohé dotazy nejsou vymyšleny od stolu, ale zazněly z úst účastníků seminářů lektorovaných autorem publikace. V závěru publikace jsou uvedeny aktuální základní sazby zahraničního stravného a dále průměrné ceny pohonných hmot, aktuální sazby stravného a základní náhrady za používání motorových vozidel.

Výběr z obsahu:

Legislativní rámec (klíčová ustanovení související legislativy)

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Otázky a odpovědi k cestovním náhradám (ve vazbě na příslušná ustanovení zákoníku práce)

 • Příjemci cestovních náhrad, pracovní cesta
 • Cestovní náhrady při pracovních cestách
 • Druhy cestovních náhrad při pracovních cestách
 • Náhrada jízdních výdajů
 • Osobní automobil na pracovní cestě a silniční daň
 • Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
 • Náhrada výdajů za ubytování
 • Stravné
 • Náhrada nutných vedlejších výdajů
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
 • Kapesné
 • Doba strávená v zahraničí
 • Paušalizace cestovních náhrad
 • Cestovní příkaz a vyúčtování cestovních náhrad
 • Cestovní náhrady – cizí měny a zaokrouhlování
 • Pracovní cesty ředitelů příspěvkových organizací
 • Cestovní náhrady a účetnictví
 • Pracovní cesty a vnitřní kontrola

Modelový příklad

 • Otázky a odpovědi k modelovému příkladu.
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022