Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Cena
660,00 Kč,-

Nakladatel: Paris, 2. vydání
Autor: Jiří Valenta
Od prvního vydání této velice úspěšné publikace uplynulo již 10 let. Za tuto dobu zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn.Proto bylo rozhodnuto vydat zákoník práce nově opět s předním odborníkem na pracovní právo ve školství. I tentokrát bude tato publikace, speciálně připravena pro školy a školská zařízení, přínosem pro dobrou orientaci v pracovně právní oblasti. Podstatnou částí publikace je komentář autora k zákonu, aktuální úplné znění zákoníku práce a elektronické přílohy. Pozor! Poslední změny Zákoníku práce nejsou zakomponovány, ale v nejbližší době bude vydán dodatek k publikaci, který bude volně ke stažení na našich stránkách nebo na stránkách nakladatele PARIS.

Dostupnost :
Skladem

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně jako v minulosti lze totiž očekávat odlišnosti a výkladové problémy v aplikaci novelizovaného zákoníku práce, a to zejména s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Publikace je zaměřena mimo jiné na tyto části zákoníku práce:

Individuální pracovněprávní vztahy:

 • vznik pracovního poměru (pracovní poměry na dobu určitou, jmenování ředitelů škol a dalších vedoucích pracovníků)
 • změny pracovního poměru (přidělení k jinému zaměstnavateli, pracovní cesty)
 • zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
 • pracovní doba (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, přestávky v práci a doba odpočinku)
 • překážky v práci
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dovolená  na zotavenou
 • pracovní podmínky (stravování, školení zaměstnanců)
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích (dohody o hmotné odpovědnosti, výše škody)
 • odměňování závislé práce (mzdové a platové předpisy, minimální mzda, nenárokové složky platu).

Kolektivní pracovněprávní vztahy:

 • subjekty kolektivního pracovního práva
 • obsah kolektivních smluv a kolektivní vyjednávání
 • kolektivní smlouvy – specifika kolektivního vyjednávání v podmínkách škol a školských zařízení
 • vynutitelnost závazků z kolektivních smluv.

Kromě zdůraznění aktuálních změn účinných od 1.9.2022 publikace samozřejmě obsahuje ucelený a systematický výklad všech částí zákoníku práce, a to bez ohledu na to, která z nich byla aktuálně novelizována.

Publikace obsahuje aktuální úplné znění zákoníku práce s přehlednou strukturou jeho jednotlivých částí.

V elektronické podobě je doplněna úplným zněním zákoníku práce po jeho novele včetně řady užitečných vzorů dokumentů používaných v pracovněprávních vztazích.

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022