Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Cena
660,00 Kč,-

Nakladatel: Paris, 2. vydání
Autor: Jiří Valenta
Novinka! Od prvního vydání této velice úspěšné publikace uplynulo již 10 let. Za tuto dobu zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn.Proto bylo rozhodnuto vydat zákoník práce nově opět s předním odborníkem na pracovní právo ve školství. I tentokrát bude tato publikace, speciálně připravena pro školy a školská zařízení, přínosem pro dobrou orientaci v pracovně právní oblasti. Podstatnou částí publikace je komentář autora k zákonu, aktuální úplné znění zákoníku práce a elektronické přílohy.

Dostupnost :
Skladem

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně jako v minulosti lze totiž očekávat odlišnosti a výkladové problémy v aplikaci novelizovaného zákoníku práce, a to zejména s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Publikace bude zaměřena mimo jiné na tyto části zákoníku práce:

Individuální pracovněprávní vztahy:

 • vznik pracovního poměru (pracovní poměry na dobu určitou, jmenování ředitelů škol a dalších vedoucích pracovníků)
 • změny pracovního poměru (přidělení k jinému zaměstnavateli, pracovní cesty)
 • zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
 • pracovní doba (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, přestávky v práci a doba odpočinku)
 • překážky v práci
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dovolená  na zotavenou
 • pracovní podmínky (stravování, školení zaměstnanců)
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích (dohody o hmotné odpovědnosti, výše škody)
 • odměňování závislé práce (mzdové a platové předpisy, minimální mzda, nenárokové složky platu).

Kolektivní pracovněprávní vztahy:

 • subjekty kolektivního pracovního práva
 • obsah kolektivních smluv a kolektivní vyjednávání
 • kolektivní smlouvy – specifika kolektivního vyjednávání v podmínkách škol a školských zařízení
 • vynutitelnost závazků z kolektivních smluv.

Kromě zdůraznění aktuálních změn účinných od 1.9.2022 publikace samozřejmě obsahuje ucelený a systematický výklad všech částí zákoníku práce, a to bez ohledu na to, která z nich byla aktuálně novelizována.

Publikace obsahuje aktuální úplné znění zákoníku práce s přehlednou strukturou jeho jednotlivých částí.

V elektronické podobě je doplněna úplným zněním zákoníku práce po jeho novele včetně řady užitečných vzorů dokumentů používaných v pracovněprávních vztazích.

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022