Cestovní náhrady

Lektor: Ing. Karel Janoušek
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 7.12.2018
Cena: 1190,-  Kč

Cílem semináře je objasnit principy poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře a možnosti podnikatelů při obdobných cestách, účtování o cestovních náhradách a jejich daňové uplatnění v roce 2016 a od 1.1.2017 po změně občanského zákoníku, zrušení obchodního zákoníku a řady zákonů týkajících se neziskové sféry (např. zákona o sdružování občanů, zákona o nadacích a nadačních fondech), zrušení zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním apod., po novele souvisejících zákonů a poskytnout informace o novele zákona o dani silniční.

Detail semináře: Cestovní náhrady

Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem (3)

Lektor: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
Místo konání: Liberec
Datum konání: 1.11.2018 6.12.2018
Cena: 1200,-  Kč

 Pozor! Seminář je posunut na nové datum!

Detail semináře: Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem (3)

SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ A VE STÁTNÍ SPRÁVĚ - DATOVÉ SCHRÁNKY

Lektor: Irena Hajzlerová
Místo konání: Brno
Datum konání: 22.11.2018
Cena: 1200,- Kč

Seminář zrušen!!

 

Detail semináře: SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ A VE STÁTNÍ SPRÁVĚ - DATOVÉ SCHRÁNKY

Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2018/2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Liberec
Datum konání: 29.11.2018
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH chystanou novelou od roku 2019 zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO.

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2018/2019

Problematické oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek (3)

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Nový Jičín
Datum konání: 30.11.2018
Cena: 1200,-  Kč
 Návod, jak zvládnout problematické oblasti účetnictví příspěvkových organizací

 

Detail semináře: Problematické oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek (3)

Účetní závěrka vybraných účetních jednotek k 31.12.2018 krok za krokem

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 5.12.2018
Cena: 1200,-  Kč
 Návod, jak zvládnout uzávěrku vybraných účetních jednotek - příspěvkových organizací a ÚSC

Detail semináře: Účetní závěrka vybraných účetních jednotek k 31.12.2018 krok za krokem