Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO s vazbou na účetnictví

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 5.6.2018
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH (včetně aktuálních výkladů GFŘ a chystané novely) zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO a kontrolní vazby DPH na účetnictví.

Detail semináře: Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO s vazbou na účetnictví

Rozpočtové hospodaření obcí - aktuality

Lektoři: Ing. Petra Vítková
Místo konání: Žďár nad Sázavou
Nové datum konání: 7.6.2018
Cena: 1200,- Kč

Pozor! Seminář je posunut na nový termín!

Seminář je určen pracovníkům ÚSC

Detail semináře: Rozpočtové hospodaření obcí - aktuality

Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem

Lektor: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
Místo konání: Šumperk
Datum konání: 31.5.2018 26.6.2018
Cena: 1200,-  Kč

Seminář bude obsahovat aktuální informace k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se zaměřením na povinnosti územních samosprávných celků a příspěvkových organizací na úseku schvalovacích postupů v řídící kontrole a taktéž informace o připravovaných změnách. Výklad k pojetí vnitřního kontrolního systému, nastavení povinností vyplývajících z právních předpisů při zabezpečení výkonu veřejnosprávních kontrol.

 

Detail semináře: Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem

Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO s vazbou na účetnictví

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Tábor
Datum konání: 14.6.2018
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH (včetně aktuálních výkladů GFŘ a chystané novely) zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO a kontrolní vazby DPH na účetnictví.

Detail semináře: Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO s vazbou na účetnictví