SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ A VE STÁTNÍ SPRÁVĚ - DATOVÉ SCHRÁNKY

Lektor: Irena Hajzlerová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 11.9.2018
Cena: 1200,- Kč

Obce a města a taktéž školy mají podle zákona možnost volby, zda povedou spisovou službu v listinné či digitální podobě. Na semináři se dozvíte, jaké jsou povinnosti při vedení elektronické spisové služby a na co je potřeba brát zřetel, aby byly elektronické dokumenty evidovány a ukládány správně a aby byla v budoucnu možná jejich elektronická skartace. Také se seznámíte s postupy, jak správně manipulovat s dokumenty, které obdržíte prostřednictvím datové schránky.

 

Detail semináře: SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ A VE STÁTNÍ SPRÁVĚ - DATOVÉ SCHRÁNKY

Rozpočtové hospodaření obcí - aktuality

Lektoři: Ing. Petra Vítková
Místo konání: Pardubice
Nové datum konání: 18.9.2018
Cena: 1200,- Kč
Seminář je určen pracovníkům ÚSC

Detail semináře: Rozpočtové hospodaření obcí - aktuality