Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Liberec
Datum konání: 30.4.2019
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení), včetně aktuálních výkladů GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Sedminář je zaměřen rovněž na změny zákona od roku 2019. Zejména se jedná o novelu zákona, která bude účinná k 1.4.2019. Tato novela obsahuje poměrně zásadní změny v postupech na DPH, na které se plátci DPH musí s předstihem připravit.

 

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Zlín
Datum konání: 9.5.2019
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení), včetně aktuálních výkladů GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Sedminář je zaměřen rovněž na změny zákona od roku 2019. Zejména se jedná o novelu zákona, která bude účinná k 1.4.2019. Tato novela obsahuje poměrně zásadní změny v postupech na DPH, na které se plátci DPH musí s předstihem připravit.

 

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem

Lektor: Mgr. Bc. Zuzanan Punčochářová 
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 14.5.2019
Cena: 1 200,- Kč
Cílem je prohlubování kvalifikace úředníků a ekonomů ÚSC a příspěvkových organizací související s právní úpravou kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem.

Detail semináře: Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem

DPH u obcí a příspěvkových organizací pro začátečníky a mírně pokročilé

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 14.5.2019
Cena: 1 490,- Kč
Seminář bude zaměřen na podrobnou problematiku DPH u neziskových subjektů, zejména obcí a příspěvkových organizací při uplatňování DPH, včetně kontrolních vazeb na účetnictví. 

Seminář je vhodný i pro dlouhodobé plátce, pokud si chtějí osvěžit celou problematiku znovu.

 

Detail semináře: DPH u obcí a příspěvkových organizací pro začátečníky a mírně pokročilé

Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Pardubice
Datum konání: 16.5.2019
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH chystanou novelou od roku 2019 zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO.

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019