Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 12.12.2019
Cena: 1 300,- Kč

Tradiční předvánoční seminář.

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení), včetně aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Seminář je zaměřen rovněž na změny zákona od roku 2019. Zejména se jedná o rozsáhlou novelu zákona k 1.4.2019. 

 

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019