Právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) pro příspěvkové organizace a ÚSC

Lektor: Bc. Elena Vontorková
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 18.5.2018
Cena: 1450,-  Kč

Seminář představí novinky, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Toto nařízení nabude účinnosti již 25. 5. 2018. Seminář je určen pro školy, umělecké školy, obce a pro všechny příspěvkové organizace, které zpracovávají osobní údaje žáků, rodičů, občanů atd.

Místo a termín konání

Manera Consulta s.r.o. - školící středisko, Kalusova 871, Ostrava - 18. května 2018 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
14:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 450,- Kč (sleva na druhého účastníka ze stejné organizace 20%)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 1852018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Bc. Elena Vontorková

- specialista v oblasti mzdového účetnictví, daní a pracovně-právní problematiky a zkušená lektorka

 

Program semináře:

  1. Základní principy GDPR a porovnání se zákonem č. 101/2000 Sb.
  2. Dopad GDPR na interní procesy
  3. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání fyzických osob

- Vznik pracovního poměru, výběrová řízení, údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání

- Obezřetnost při shromažďování, zpracování a nakládání s osobními údaji zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru

- Monitoring zaměstnanců – kamerové systémy, GPS, internet

- Povinnosti při ukládání dat v rámci ukončení pracovního poměru

- Rozdělení osobních údajů na osobní a citlivá data

- Kdo je správcem a kdo pověřenec pro ochranu osobních údajů, jejich povinnosti a zodpovědnost

- Kdy je nutný souhlas zaměstnance a kdy nikoliv, způsob získávání souhlasu zaměstnance

- Právo „být zapomenut“

4. Práva subjektů údajů, informační povinnost zaměstnavatele

5. Povinnost ohlášení porušení zabezpečení či úniku dat

6. Příprava na přechod k GDPR – analýza ukládání dat, jejich selekce

7. Přenositelnost údajů mimo EU a EHP – vysílání zaměstnanců, zaměstnávání zaměstnanců v zahraničí

8. Pseudonymizace a šifrování osobních údajů, minimalizace rizik při přenosu dat, archivace, cloudy

9. Příprava mzdové dokumentace na podmínky GDPR (osobní dotazník, souhlas zaměstnance, aj.)

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.