Aktuality v oblasti DPH pro ÚSC v roce 2022/2023

Aktuality v oblasti DPH pro ÚSC v roce 2022/2023

Cena
1400,00 Kč,-

Video-seminář Aktuality v oblasti DPH pro ÚSC v roce 2022/2023 je určen stávajícím plátcům DPH  a je zaměřen na výklad aktuální problematiky DPH a rovněž i připravovaných změn v roce 2023.

Dostupnost :
Skladem

Lektor: Ing. Milan Lang, daňový poradce č. 04643

Lektor má dlouholetou praxi v daňové poradenské firmě, která jako jedna z mála v ČR poskytuje poradenství neziskovému sektoru, zejména ÚSC ( např. Olomouckému kraji, statutárním městům, městům, obcím) a příspěvkovým organizacím. Lektor se věnuje i přednáškové činnosti v rámci rozsáhlé klientely. Ing. Lang je aktivním členem sekce DPH na Komoře daňových poradců a předkladatelem stanovisek týkajících se DPH u územních samosprávných celků. Ing. Lang je rovněž spoluautorem publikace DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace  (autoři Ing. Musilová, Ing. Lang).

Obsah semináře:

  • Prodej nemovitých věcí a prodej majetku mimo režim DPH
  • Změna režimu DPH u odměn za zpětný odběr obalů (EKO-KOM)
  • DPH u paušálních náhrad nákladů za ubytování uprchlíků
  • Novela DPH 2023 (zvýšení obratu, KH)
  • Režim DPH u pohřebnictví ( změna výkladu nájmu hrobových míst)

Zejména se jedná o podrobný výklad využití KOOV 568/09.09.2020 při prodeji nemovitých věcí (jehož spolupředkladatelem je Ing. Lang), který za splnění stanovených podmínek může ÚSC přinést značné úspory v odvodu DPH.  Podrobně rozvedená problematika s povinnosti odvodu DPH u odměn autorizovaných společností přinesla rovněž možnost úspory ÚSC ve výdajích na svoz odpadů, neboť je nově umožněna možnost odpočtu v poměrné výši. Lektor podrobně na příkladech vymezuje, jak si s odpočtem poradit.

Dále se lektor věnuje podrobně jak vyřešit uplatnění DPH u náhrad za ubytování uprchlíků, včetně nápravy chyb.

Další téma se týká novely DPH v roce 2023, zejména zvýšení obratu a možnosti zrušení registrace u ÚSC a jejich příspěvkových organizací. Dále pak změny v sankcích u kontrolního hlášení.

Závěr semináře je věnován připravované výkladové změně k pohřebnictví, na které se v rámci KOOV daňových poradců aktivně lektor podílí.

 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022