Vzdělávací kurz formou videa Účetnictví Příspěvkových organizací - Účetní závěrka, inventarizace a daň z příjmů

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Cena: 1 200,- Kč

PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2021, INVENTARIZACE a DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Videoseminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Výhody školení formou vzdělávacího videa:

- Přístup k videu máte po dobu dvou týdnů

- Můžete si ho pustit ve Vámi zvoleném čase

- Video je možno kdykoliv zastavit a znovu pustit (přestávky si určujete vy)

- Lze se vracet posuvem k již probraným tématům a pustit si je opakovaně

- Následné dotazy je možné zaslat e-mailem

 

Pokud jste již obdrželi heslo k výukovému videu, tak odkaz na přístup je zde.

 

Číst dál: Vzdělávací kurz formou videa Účetnictví Příspěvkových organizací - Účetní závěrka, inventarizace...

Vzdělávací kurz formou videa Účetnictví PO a ÚSC - Majetek

 

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Cena: 1 000,- Kč

MAJETEK - VYMEZENÍ, VSTUPNÍ CENA, ODPISOVÁNÍ

Videoseminář je určen zejména pro ekonomy a účetní Územně samosprávných celků a příspěvkových organizací.

Výhody školení formou vzdělávacího videa:

- Přístup k videu máte po dobu dvou týdnů

- Můžete si ho pustit ve Vámi zvoleném čase

- Video je možno kdykoliv zastavit a znovu pustit (přestávky si určujete vy)

- Lze se vracet posuvem k již probraným tématům a pustit si je opakovaně

- Následné dotazy je možné zaslat e-mailem

 

Pokud jste již obdrželi heslo k výukovému videu, tak odkaz na přístup je zde.

 

Detail semináře: Vzdělávací kurz formou videa Účetnictví PO a ÚSC - Majetek

Vzdělávací kurz formou videa Praktická aplikace DPH u ÚSC

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Cena: 1 400,- Kč

Seminář je aktualizovaný dle platné legislativy k 1.11.2021, mimo jiné je vysvětlena aplikace prominutí DPH u elektrické energie a plynu. Velmi podrobně je vysvětlen postup při prodeji nemovitých věcí ve vazbě na závěry KOOV.

Videoseminář mohou využít i začínající plátci, protože se jedná o průřezový výklad k DPH v návaznosti na vydanou publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH.

- Přístup k videu máte po dobu dvou týdnů

- Můžete si ho pustit ve Vámi zvoleném čase

- Video je možno kdykoliv zastavit a znovu pustit (přestávky si určujete vy)

- Lze se vracet posuvem k již probraným tématům a pustit si je opakovaně

- Následné dotazy je možné zaslat e-mailem

 

Pokud jste již obdrželi heslo k výukovému videu, tak odkaz na přístup je zde.

 

Detail semináře: Vzdělávací kurz formou videa Praktická aplikace DPH u ÚSC

Vzdělávací kurz formou videa Praktická aplikace DPH u PO

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Cena: 1 400,- Kč

Videoseminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, zdravotních, sportovních, kulturních a technických služeb.

Seminář je zaměřen na podrobný výklad DPH včetně sazbových novel v roce 2020 a dalších změn zákona pro rok 2021 v praxi příspěvkových organizací, včetně praktických příkladů s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají této oblasti.

Tento seminář je vhodný i pro začátečníky (v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

 

Výhody školení formou vzdělávacího videa:

- Přístup k videu máte po dobu dvou týdnů

- Můžete si ho pustit ve Vámi zvoleném čase

- Video je možno kdykoliv zastavit a znovu pustit (přestávky si určujete vy)

- Lze se vracet posuvem k již probraným tématům a pustit si je opakovaně

- Následné dotazy je možné zaslat e-mailem

 

Pokud jste již obdrželi heslo k výukovému videu, tak odkaz na přístup je zde.

 

Detail semináře: Vzdělávací kurz formou videa Praktická aplikace DPH u PO

Vzdělávací kurz formou videosemináře SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ

Lektor: Irena Hajzlerová
Cena: 1200,- Kč

Díky tomuto semináři získáte informace k praktickým dovednostem jak správně nakládat s dokumenty, které do školy přicházejí a které škola odesílá, včetně těch, které se z její činnosti vytvářejí a jsou pro školu nezbytné, přestože se nikam neodesílají. Při vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby je nutno dodržovat základní pravidla. Školy, které  prozatím vedou spisovou službu v listinné podobě, se musí seznámit s tím, jak mají správně evidovat a ukládat digitální dokumenty. Bude vysvětlena otázka jak přistupovat k nařízení Evropské unie ke GDPR.

Seminář je zaměřen na vysvětlení legislativy, která se zabývá spisovou službou, tedy běžného chodu administrativy v instituci či organizaci, se zaměřením na školské prostředí. Hlavní důraz bude kladen na archivní zákon č. 499/2004 Sb., který byl novelizován a pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., a na vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla novelizována novou vyhláškou č. 283/2014 Sb. Další změnou byla vyhláška ze dne  27. 3. 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a prováděcí zákon o archivnictví a spisové službě a aktuální změnou je zákon č. 261/2021 Sb., kterým sse ukládá veřejnoprávním původcům vést spisovou službu v elektronických systémech spisové služby.

Videoseminář poskytne aktuální informace ke spisové službě zkušeným i začínajícím pracovníkům, kteří vedou jakoukoli agendu.

 

Výhody školení formou vzdělávacího videa:

- Přístup k videu máte opakovaně po dobu jednoho týdne

- Můžete si ho pustit ve Vámi zvoleném čase

- Video je možno kdykoliv zastavit a znovu pustit (přestávky si určujete vy)

- Lze se vracet posuvem k již probraným tématům a pustit si je opakovaně

- Následné dotazy je možné zaslat e-mailem

 

        Pokud jste již obdrželi heslo k výukovému videu, tak odkaz na přístup je zde.

Detail semináře: Vzdělávací kurz formou videosemináře SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ