Vzdělávací kurz formou videosemináře SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ

Lektor: Irena Hajzlerová
Cena: 1200,- Kč

Díky tomuto semináři získáte informace k praktickým dovednostem jak správně nakládat s dokumenty, které do školy přicházejí a které škola odesílá, včetně těch, které se z její činnosti vytvářejí a jsou pro školu nezbytné, přestože se nikam neodesílají. Při vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby je nutno dodržovat základní pravidla. Školy, které  prozatím vedou spisovou službu v listinné podobě, se musí seznámit s tím, jak mají správně evidovat a ukládat digitální dokumenty. Bude vysvětlena otázka jak přistupovat k nařízení Evropské unie ke GDPR.

Seminář je zaměřen na vysvětlení legislativy, která se zabývá spisovou službou, tedy běžného chodu administrativy v instituci či organizaci, se zaměřením na školské prostředí. Hlavní důraz bude kladen na archivní zákon č. 499/2004 Sb., který byl novelizován a pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., a na vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla novelizována novou vyhláškou č. 283/2014 Sb. Další změnou byla vyhláška ze dne  27. 3. 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a prováděcí zákon o archivnictví a spisové službě a aktuální změnou je zákon č. 261/2021 Sb., kterým sse ukládá veřejnoprávním původcům vést spisovou službu v elektronických systémech spisové služby.

Videoseminář poskytne aktuální informace ke spisové službě zkušeným i začínajícím pracovníkům, kteří vedou jakoukoli agendu.

 

Výhody školení formou vzdělávacího videa:

- Přístup k videu máte opakovaně po dobu jednoho týdne

- Můžete si ho pustit ve Vámi zvoleném čase

- Video je možno kdykoliv zastavit a znovu pustit (přestávky si určujete vy)

- Lze se vracet posuvem k již probraným tématům a pustit si je opakovaně

- Následné dotazy je možné zaslat e-mailem

 

        Pokud jste již obdrželi heslo k výukovému videu, tak odkaz na přístup je zde.

Jak to funguje:

Po přihlášení se k odběru vzdělávacího videa Vám bude e-mailem do 24 hodin zasláno přístupové heslo, materiály k vytištění, faktura a osvědčení o absolvování kurzu na Vaše jméno.

Objednat přístup k videu můžetu buď vyplněním formuláře níže a jeho následným odesláním nebo na objednáním na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde vypíšete organizaci + IČO a jméno účastníka.

Délka kurzu je cca 3,5 hodin

Základní cena je 1 200,- za přístup. Za každý další přístup ke vzdělávacímu videu + osvědčení o absolvování školení z jedné organizaceje uplatněna snížená cena 800,- (další účastníky uveďte do poznámky)

 

Lektor: Irena Hajzlerová

Archivní inspektorka Zemského archivu v Opavě, autorka odborné publikace Spisová služba ve školské praxi. Publikaci je možno zakoupit v našem e-shopu.

Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

1. část

Úvod do problematiky a potřebná legislativa – zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb. obojí ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlení základních pojmů spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání.

Povinnost používání datových schránek orgánů veřejné moci – jak správně evidovat a ukládat dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek, jaké má škola používáním povinnosti při používání datové schránky orgánu veřejné moci.

Evidence a ukládání elektronických dokumentů v ESSL, ale i v případě, kdy škola vede listinnou spisovou službu.

2. část

Tvorba spisu dvěma způsoby: spojováním dokumentů a pomocí spisového přehledu (sběrného archu). Tvorba spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu. Vedení spisové služby v mimořádných situacích u elektronické spisové služby.

Ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení. Elektronická skartace. Skartační návrh a seznamy dokumentů určených ke skartačnímu řízení, vytváření SIP balíčků.

Příruční registratura, spisovna a její správné umístění a vybavení. Péče a ochrana dokumentů zaniklých původců – spisová rozluka.

Před archivní dohled ze strany místně příslušných státních archivů, kontroly ze strany archivu, přestupky při vedení spisové služby, jejich odstraňování a případné sankce.

Zkušenosti a správné postupy v návaznosti na GDPR.

Výklad bude provázen prezentací. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

 

Pokud budete mít po skončení kurzu dotazy, je možné je poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Objednávka kurzu

Pokud máte zájem o tento kurz, vyplňte závazně objednávkový formulář, následně Vám bude zasláno přístupové heslo, faktura a materiály ke kurzu.

Dovolujeme si upozornit, že na video se vztahují autorká práva. Prosím, neposkytujte svůj přístup dalším osobám!

Vámi poskytnuté údaje slouží jako podklad k fakturaci a vydání osvědčení o absolvování kurzu. Tydo údaje neposkytujeme dalším stranám.